Galerie FOTO: Comuna Gura Văii, din Județul Bacău! Istoria și geografia comunei băcăuane!

Istoria comunei Gura Văii

Primele așezări aflate pe actualul teritoriu administrativ al comunei Gura Văii au apărut în jurul anului 1467 – în perioada domniei lui Ștefan cel Mare. Așezate pe ulucul depresionar al râului Trotuș, în aval de confluența acestuia cu râul Tazlău, satele comunei Gura Văii sunt înșiruite pe malul stâng – pe văile afluenților secundari ai râului Trotus. 

Pe parcursul dezvoltării sale, comuna Gura Văii a cuprins de la 4 la 6 sate în componența sa – acestea fiind înșiruite pe traseului drumului județean DJ 119 care asigură legătura între majoritatea acestora.

După primul război mondial, comuna era compusă din satele: Gura Văii, Motocești, Slobozia și Pătrăscani. Localitatea de reședință, Gura Văii, a fost sat de răzeși – cu vatra situată ceva mai la nord de actuala localitate – în punctul numit “Huitoare”, pe coasta dealului Runcu. 

Dezvoltându-se, localitatea Gura Văii și-a mutat centrul de greutate spre malul stâng al râului Trotuș. Satele Dumbrava, Capăta, Temelia și Păltinata, au fost înființate ulterior în lungul traseului Onești – Răcăciuni – Bacău și Adjud și sunt situate în partea de nord – vest a comunei. 

Vechimea de peste 500 de ani a localităților comunei constituie și suportul explicativ pentru includerea comunei Gura Văii în cadrul unităților administrativ teritoriale cu fond etnografic semnificativ pentru patrimoniul național – cultural.

Geografia comunei Gura Văii

Teritoriul comunei Gura Văii este situat în zona Subcarpaților Răsăriteni, pe ulucul depresionar al Trotușului – în deprsiunea de confluență a acestuia cu râul Tazlău în partea de nord a acestuia. 

Din punct de vedere geomorfologic, comuna Gura Văii se află situată în punctul de contact dintre culmea Pietricica și depresiunea Tazlău – Cașin și are ca limită naturală în partea de sud – est talvegul râului Trotuș. 

Relieful astfel caracterizat prezintă zone întinse de eroziune accentuată (atât de suprafață cât și de adâncime) precum și zone de alunecări – zona colinară este în majoritate împădurită. 

Din punct de vedere hidrologic, comuna Gura Văii aparține bazinului râului Trotuș, care limitează teritoriul acesteia în partea de sud – vest și colectează afluenții situați pe versanții dealurilor din zona cercetată. 

Principalii afluenți cu debit permanent al râului Trotuș sunt: 
– Pârâul Mare care străbate teritoriul comunei pe direcția NE-SV; 
– Pârâul Benei cu direcția dominantă a cursului pe direcția NV-SE; 
– Pârâul Dumbrava care străbate localitatea cu același nume. 

În perioadele cu regim bogat în precipitații, precum și în perioada topirii zăpezilor, debitele acestor pârâuri au caracter torențial.

Galerie FOTO

Post a Comment

0 Comments